Kontakt

 
ADRES:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe CHEMBUD Sp.z o.o.
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
 
tel./fax 081/473 13 99

 
OSOBY DO KONTAKTU: 
 
Michał Cwajda - Prezes Zarządu
tel. 607 378 901
 
Hanna Dacka - Wiceprezes Zarządu
tel. 603 794 770

 
POZOSTAŁE DANE: 

NIP 796-006-96-78
Identyfikator 670550807                                             
Kapitał zakładowy 50000 zł
Nr rachunku: Grupa PEKAO SA I O/Puławy 39 1240 2412 1111 0000 3611 222